پاورپوینت نازل سمپاشها  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 4 اسفند 1395 در ساعت 10:52

پاورپوینت نازل سمپاشها

پاورپوینت نازل سمپاشها


پاورپوینت نازل سمپاشها

پاورپوینت نازل سمپاشها 78 اسلاید

nozzle نازل (افشانک)
نازل دارای روزنه کوچکی است که محلول سم ازآن با فشـــارعبور کرده وبه قطرات کوچک شکسته شده وبعدازطی فاصله ای کوتاه روی یک سطح پراکنده می شود .
پخش قطرات سم بیشتر توسط جریان باد صورت می گیرد.
مقدار محلول سمپاشی شده نسبت به نازل سنجیده می شود .
نازل ازمهمـترین قسـمتهای دسـتگاه سمپاشی می باشـدکه اغلب به آن توجهی نمی شود .
نازل برای ایجاد یک طیف خاص از قطرات(از نظر اندازه)طراحی شـده اند.
کیفیت سمپاشی در سر نازلها شکل می گیرد.

طبقه بندی نازلها بر اساس نوع انرژی وارده
برای خرد کردن مایع و تبدیل آن به مجموعه قطرات نیاز به انرژی است .
1-نازلهای با انرژی هیدرولیک Hydraulic energy nozzles
2-نازلهای با انرژی گازی Gaseous energy nozzles
3-نازلهای با انرژی چرخشی Centrifugal energy nozzles
4-نازلهای با انرژی جنبشی Kinetic energy nozzles
5-نازلهای با انرژی حرارتی ‏Thermal energy nozzles

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.